Budapest-Csepel

Környezetvédelem | Kultúra | Programok | Politika | Vendéglátás

A kerület városrészei és bemutatásuk

Csepel-Belváros

A XIX. század végétől a kerület központja, azonban ebből az időből már csak a templom áll a főtéren. A régi házakat lebontották, a központot a lakótelepi házak uralják. Itt található az üzletek többsége, a nagyáruház, a piac, a polgármesteri hivatal, a posta, a rendőrség, a Csepel Galéria és Helytörténeti Gyűjtemény, a Jedlik Ányos Gimnázium: tehát azok az intézmények és szolgáltató egységek, amelyek a központ jellegét biztosítják.

A Szt. Imre tér és az Áruház tér környéke

Csepel-Kertváros

A Belváros és a Kis-Dunaág közötti részen fekszik. Itt találjuk a Duna kerületben lévő parthosszának az egyharmadát. Az I. világháború után parcellázták közalkalmazottak, tisztviselők és az akkori munkáselit számára, többségében családiházas beépítésű, de egy 520 lakásos lakótelep is található itt. Ebben a városrészben van a kerület több középiskolája.

Csepel-Ófalu

A városközponttól északra elhelyezkedő terület a Szabadkikötő úttól, a Dunáig húzódik.

Csepel-Szabótelep

A Gubacsi hídtól nyugatra lévő városrész a valamikori zsellérföldek helyén található. A XIX. sz. végén a város először erre terjeszkedett. 1912-től itt vezetett keresztül az (azóta megszűnt) BHÉV vonala, s épült ki a forgalmas főútvonal a főváros felé. Itt található a Csepeli Papírgyár.

Szigetcsúcs

Csepel északi területe. A XIX. sz. végéig apró parcellás földterület volt. 1872-ig, a Gubacsi-zárógát elkészültéig itt vezetett keresztül a város legfontosabb országútja a Kis-Dunai révhez. Itt állították fel Magyarország első rádióállomását 1914-ben, s ekkor készült el a Kvassay zsilip is. 1927-ben itt készült el Csepel második hídja. Délnyugati részén 1928-ban épült fel a kikötő. Keleti felén repülőtér volt a Weiss Manfréd gyárban készült repülőgépek próbarepülésére. (A II. világháborúban lebombázták.) 1931-ben 30 ezer néző örömére itt szállt le a Zeppelin léghajó Magyarországon először. 1930-ban északi részét a fővároshoz csatolták, majd 1950-től a Szigetcsúcs ismét Csepelhez tartozott. Ma itt halad át a kerület legfontosabb közútja, mely közvetlen összeköttetést biztosít a főváros központjával.

Gyártelep

A Csepel Művek hatalmas iparterülete. Kerítés veszi körül, mely mesterségesen választja el a várostól. A XX. század végére esély van arra, hogy a több mint 150 gazdálkodó egységre bomlott ipartelep bekapcsolódjék a város életébe.

Háros

A kerület legdélebbi részén a Nagy-Duna mellett fekszik. A hárosi területet és Dél-Csepelt csatolták a kerülethez.

Királyerdő

A kerület legmagasabban, 115-130 m-en fekvő része, mely a Kertvárostól délre, hosszan a Duna-parton fekszik. Déli részét Szigetszentmiklóstól csatolták át. A városrész alaprajza igen szabálytalan, mivel a két világháború között történt beépítések a homokbuckákhoz igazodtak. Itt található a Csepeli Strand és a Napközis és Ifjúsági Tábor.

Tamariska domb

Királymajor

A Királyerdőtől délre fekvő terület a Soroksári Duna-ág mellett található, melyen 1978-1980-ban új lakótelep épült.

Erdőalja

A városrész Csepel-Kertvárostól délre található. 1920-tól kezdett kiépülni, akkor Legelő-telepként emlegették. északi részén található az ún. gyorsvasút végállomása.

Csillagtelep

Az Erdőalja városrésztől délre található terület, melyet 1911 után kezdtek beépíteni. Ma északi részén az 1950-es években épült lakótelep, a délin pedig a temető van.

Csepel-Rózsadomb

Csillagteleptől nyugatra a Nagy-Duna partján fekszik. északi határán lehet eljutni a Csepel-Budafok közötti révátkelőhöz. észak-keleti részét kivéve beépítetlen terület.

Erdősor

Csillagteleptől keletre található terület, melyen az 1980-as években változatos szintmagasságú, zömében háromszobás, lakótelepi házak épültek.

Csepel sajátságos értéke hosszú Duna-partja, amely a főváros környékének szabadidős és sporttevékenységéhez biztosít alkalmas területet. Természeti kincse a Kis-Duna melletti fúrásból feltörő 45-46 C fokos melegvíz. összetétele azonos a Széchenyi-fürdő termálvizével. További védendő kincse a Duna egykori kavicsmedrében lévő rétegvíz, melyet parti szűrésű kútjaiból a Fővárosi Vízművek Rt. termel ki.